Pracovní pohovory na Pardubicku? Čekejte nečekané

V rámci pracovních pohovorů toho můžete zažít hodně. Někdy vás do nich ani nepozvou, jindy se výběrové řízení táhne týdny. Častokrát vás pohovory naštvou a někdy je třeba vůbec nepochopíte. A víte, kolik firmy nabízejí peněz a jak lze někdy uspět?

Pracovní pohovory na Pardubicku? Čekejte nečekané

V rámci pracovních pohovorů toho můžete zažít hodně. Někdy vás do nich ani nepozvou, jindy se výběrové řízení táhne týdny. Častokrát vás pohovory naštvou a někdy je třeba vůbec nepochopíte. A víte, kolik firmy nabízejí peněz a jak lze někdy uspět?

Přehled příjmů: Červenec 2013

Je neděle a tak jsem si našel kousek času na sestavení dalšího reportu. Celkově jsem se v červenci online aktivitám až tak nevěnoval, řešil jsem záležitosti kolem off-line investic, takže mi na počítač nezbývalo mnoho času. A taky bylo horko, a kdo by se chtěl ve třicítkách ještě nechat „ovívat“ větrákem z notebooku na klíně, že… […]

Dobrá investice je prý podpultové zboží

Posledně jsem se zmiňoval o tom, že do reportu nebudu zahrnovat „ne-online“ příjmy , jako například z pronájmů nemovitostí. Přesto, jak i z komentářů plyne, tato oblast řadu z vás zajímá, tak není na škodu se jí minimálně okrajově věnovat. Jak už jsem psal, snažím se investice rozkládat do více oborů a oblastí, investuji nejenom do […]