Průvodce e-mail marketingem a tvorbou newsletterů

E-mail marketing ve formě newsletterů je levný a efektivní a přitom je jednou z nejkomplexnějších marketingových disciplín. Je nutné tvořit a pracovat s databází kontaktů, připravit pro newsletter zajímavý a účinný obsah a po kampani vyhodnocovat její úspěšnost. Víte, co vše je třeba při obchodním e-mail marketingu řešit?

Průvodce e-mail marketingem a tvorbou newsletterů

E-mail marketing ve formě newsletterů je levný a efektivní a přitom je jednou z nejkomplexnějších marketingových disciplín. Je nutné tvořit a pracovat s databází kontaktů, připravit pro newsletter zajímavý a účinný obsah a po kampani vyhodnocovat její úspěšnost. Víte, co vše je třeba při obchodním e-mail marketingu řešit?

Přehled příjmů: Srpen 2013

Srpen byl úspěšný. Můj měsíční pasivní příjem přesáhl částku sto tisíc korun. Přes pokles řady zdrojů, zejména pak PPC reklamy a prodeje odkazů, se ukázalo jako dobré rozhodnutí zaměření se víc na příjem affiliate. Využil jsem k tomu již hotovou síť webů a tak jsem v podstatě bez zvýšených nákladů dvojnásobil svůj příjem plynoucí z […]