Více o tomto projektu

Pasivní příjem se stává modlou mnoha teenagerů, kteří čichnou k „podnikání na internetu“.